Value8 publiceert Jaarbericht 2021

Kersten groeit verder

Value8 deelt mede dat het jaarbericht 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com.
In het jaarbericht wordt onder meer aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen bij de beursgenoteerde en private bedrijven waarin Value8 investeert. Binnen de portefeuille private bedrijven neemt Kersten een voorname plaats in. Kersten is een totaalaanbieder in de hulpmiddelenmarkt: in de Wlz-markt (Wet langdurige zorg), die van de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zorgverzekeringswet. Omdat Kersten qua omvang en waarde het grootste private bedrijf is in de portefeuille wordt in dit bericht nader op de ontwikkelingen bij Kersten ingegaan.

Kersten is in 2021 fors verder gegroeid. In 2020 groeide de omzet door de overname van HMC (juni 2020) en door autonome groei. Over 2020 werd een omzet van 54 miljoen euro gerealiseerd, waarover 6,8 miljoen euro bedrijfsresultaat werd behaald. Wij zijn verheugd dat die groei in 2021 is voortgezet. De omzet over 2021 steeg door autonome groei, het volledige effect van de HMC-overname en twee kleinere acquisities. Op 1 april 2021 werd FullMobility (2 vestigingen, 3,2 miljoen omzet en 19 medewerkers) overgenomen. Op 30 november 2021 werd de acquisitie van Bert Stevens Orthesebouw (inclusief Stich Works) afgerond. Bert Stevens Orthesebouw (1,4 miljoen euro omzet, 12 medewerkers) is een gerenommeerde specialist op het gebied van de vervaardiging van ortheses: maatwerkhulpmiddelen voor cliënten met een fysieke beperking.

In 2021 steeg de omzet van Kersten naar circa 72 miljoen euro. De EBITDA kwam uit op 7,6 miljoen euro, ruim 10 procent van de omzet. We stellen vast dat de COVID-19-maatregelen ook in 2021 een dempend effect hebben gehad op omzet en winstgevendheid. Medio 2021 heeft Kersten een herfinancieringstraject afgerond en is een faciliteit verkregen om – als Kersten extra Wmo-contracten wint – hulpmiddelenparken aan te schaffen. Voor Kersten vormt deze faciliteit een belangrijke basis voor het lange termijn groeiplan. Voor 2022 wordt een verdere groei van de omzet en het resultaat verwacht.

Wij verwijzen graag naar het jaarbericht 2021.

Value8 NV