Value8: reactie op persbericht Witte Molen

Value8 NV heeft kennisgenomen van het persbericht van Witte Molen van hedenmorgen en de reactie op het door Value8 uitgebrachte openbare bod.

De directie van Witte Molen heeft aangegeven het bod als ‘genereus’ en ‘meer dan fair’ te beschouwen. Value8 NV acht deze opstelling in lijn met de analyse van Value8 zoals die is weergegeven in het op 2 november 2011 gepubliceerde biedingsbericht. De aandeelhouders Witte Molen dienen zelf hun afweging te maken en te bepalen of zij op het openbare bod – dat loopt tot en met 29 december 2011 – willen ingaan.

Value8 heeft aangegeven vanuit een meerderheidspositie te willen bijdragen aan schaalvergroting bij Witte Molen. Schaalvergroting kan bijdragen aan een sterkere marktpositie en een verbetering van de winstgevendheid. De Raad van Commissarissen van Witte Molen heeft aan Value8 aangegeven de inspanningen van Value8 om die basis te versterken, te ondersteunen