Value8 vergroot belang Eetgemak naar 62 procent

Value8 maakt bekend dat zij haar belang in Eetgemak heeft vergroot van 54 naar 62 procent. Eetgemak verkoopt en bereidt maaltijden, maaltijd componenten en dieetmaaltijden voor de zorgsector. Traditioneel werden door veel zorginstellingen de dieet- en zorgmaaltijden bereid in een eigen keuken. Eetgemak speelt bij uitstek in op de trend naar meer uitbesteding. Daarnaast groeit Eetgemak in aanpalende markten zoals biologische maaltijden voor kinderopvangbedrijven. Eetgemak biedt haar klanten en cliënten vier belangrijke voordelen:
  • koelverse zorg- en dieetmaaltijden van uitstekende kwaliteit;
  • forse besparing op de kosten
  • gepersonaliseerde dienstverlening (dieetwensen per klant/gebruiker)
  • goede klantvriendelijke ICT omgeving
Eetgemak verwacht dat de trend naar uitbesteding van zorg- en dieetmaaltijden de komende jaren zal doorzetten en dat Eetgemak als leidende speler haar marktpositie zal kunnen versterken. Eetgemak zal de komende jaren fors investeren om op de verwachte groei in te kunnen blijven spelen.
Voorts bevestigt Value8 het volgende. In het kader van de wijziging van de Transparantie Richtlijn (Art. 5.25a Wft) dienen beursvennootschappen middels een persbericht mededeling te doen van de “lidstaat van herkomst”. Value8 deelt mede dat de lidstaat van herkomst Nederland is.