Value8 vergroot belang in AamigoO

In aansluiting op het persbericht van 29 april jl. bericht Value8 inzake haar vergrote belang in AamigoO Group (dat hernoemd zal worden tot Source Group NV). Value8 heeft bij AFM een belang gemeld van 31,93 procent in AamigoO Group, alsmede een potentieel belang van 18,01 procent. Bij uitoefening zou het Value8 belang derhalve 49,94 procent bedragen. Value8 heeft aangegeven in de huidige fase een groot minderheidsbelang na te streven van tussen 35 en 49,9 procent.

Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 55.031 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 55.031(niet verhandelbare) aandelen A, tegen dezelfde prijs. Deze aandelen zullen onder meer (kunnen) worden aangewend voor financiering van de groei van Value8. Tevens zijn 19.969 nieuwe aandelen B geplaatst. Na deze transacties zullen uitstaan: 1.305.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 894.000 verhandelbare aandelen B en 411.000 (niet verhandelbare) aandelen A. Tevens staan 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit. Het totaal aantal uitstaande aandelen komt daarmee uit op 1.405.350.

Tenslotte deelt Value8 mede dat het jaarverslag vanaf heden op haar website kan worden geraadpleegd.