Value8 vergroot belang in Fornix

Value8 NV deelt mede dat zij het belang in Fornix BioSciences NV middels aankopen ter beurze heeft vergroot van 40,96 procent tot 56,09 procent.