Value8 vergroot belang in Lavide

Value8 maakt bekend dat het aandelenbelang in Lavide Holding N.V. is vergroot door de uitoefening van de door Value8 gehouden optie. Value8 heeft 45.000 aandelen verworven, waarbij de uitoefenprijs 3,33 euro per aandeel bedroeg. Value8 heeft (niet ter beurze verhandelbare) aandelen B verkregen die zullen worden omgezet in (wel ter beurze verhandelbare) aandelen A.