Value8 vergroot belang in NedSense naar 65,8 procent

Dit persbericht is uitgegeven door Value8 N.V (Value8) ingevolge Artikel 5 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel noch gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.
Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in NedSense enterprises n.v. (NedSense) met 2.261.169 aandelen heeft vergroot naar 19.694.944 aandelen. Daarmee is haar belang gestegen van 58,3% tot  65,8%. De gewone aandelen zijn onderhands verworven van voormalig bestuurders van NedSense tegen een prijs van 0,08 euro (cum-dividend).