Value8 vergroot belang in SnowWorld

Aandelenbelang naar 15,1 procent

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft vergroot. Het belang bedraagt thans 15,1 procent en bedroeg eerder (februari 2014) 13,9 procent. Voorts houdt Value8 een optie op 5 procent van de aandelen.

Value8 is enthousiast over SnowWorld vanwege de sterke operationele aansturing, de groeivooruitzichten (overname van bestaande parken en internationale expansie) en het sterke verdienvermogen.

Value8 ziet zich in haar positieve opinie gesterkt door de op 28 mei jl. gepubliceerde halfjaarcijfers. In het eerste halfjaar van het boekjaar 2013/2014 heeft SnowWorld een hogere omzet behaald en een hogere operationele nettowinst van 4,0 miljoen euro. De EBITDA bedroeg over het eerste halfjaar 8,3 miljoen euro.

Voor de goede orde deelt Value8 mee dat het aandeel Value8 vandaag, 13 juni 2014, ex-dividend noteert.