Value8 vergroot belang in Source van 45 tot 64 procent

Meerderheidsbelang opmaat voor schaalvergroting

Value8 deelt mede dat het haar belang in het beursgenoteerde Source Group NV heeft vergroot van 45 tot 64 procent.  Dientengevolge zal Value8, als meerderheidsaandeelhouder, de resultaten van Source Group meeconsolideren. Value8 heeft besloten tot deze belangvergroting vanwege de volgende redenen:

– het perspectief van omzet- en winstgroei van Source Group op autonome basis
– de mogelijkheden om tot schaalvergroting te komen door acquistie(s) en eventueel fusie
– het perspectief van aanzienlijke waardecreatie indien de beoogde schaalvergroting ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Leidende speler op gebied van ICT professionals

Source Group is een leidende speler op de Nederlandse markt voor het matchen, bemiddelen en administreren van ingehuurde freelancers, ZZP-ers en professionals voornamelijk met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers.  Over 2014 behaalde Source Group een omzet (gemeten naar facturatiewaarde) van 184,3 miljoen euro en een bruto marge van 4,7 miljoen euro. Voor Source werken op dagelijkse basis 1700 professionals. Tot de belangrijke klanten van Source behoren onder meer Atos, de Belastingdienst, Landelijke Politie, Nuon en Shell.

Verwachte omzet- en winstgroei 2015

Op 30 april jl. heeft Source bekendgemaakt dat het voor 2015 een toename van de omzet verwacht en een stijging van de winstgevendheid. Als meerderheidsaandeelhouder is Value8 positief over de mogelijkheden om nieuwe klanten te werven en het perspectief van omzet- en winstgroei.

Potentieel aanzienlijke waardecreatie door schaalvergroting

De vergroting van het belang is mede ingegeven door de wens van Value8 om schaalvergroting te realiseren. Value8 is voornemens daar actief aan bij te dragen door haar eigen corporate finance-afdeling in te zetten om acquisities en/of fusie(s) te bewerkstelligen. Gezien de mogelijke synergievoordelen zowel op het gebied van marktbewerking, het leveren van aanvullende diensten als efficiencyvoordelen, verwacht Value8 dat met een actieve strategie gericht op schaalvergroting aanzienlijke waarde kan worden gecreëerd.

Value8 is niet voornemens een bod op de resterende aandelen uit te brengen. Value8 is voorstander van handhaving van de beursnotering van Source Group en ziet die beursnotering juist als katalysator om de beoogde schaalvergroting te realiseren. De ambitie is om in de komende 12 maanden stappen in deze richting te zetten.