Value8 verheugd over nieuwe toekomst VADA

Verkoop VADA-belang boven boekwaarde
Van Dalen Groep (hierna “VADA”), een leidende onderneming op het gebied van metaalrecycling in de Benelux, is overgenomen door HKS Metals. Value8 hield een economisch belang van 10% in VADA dat in het kader van de verkoop is vervreemd.

VADA is meer dan 70 jaar geleden opgericht en heeft beschikt over metaalrecycling werven in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. VADA behaalt een jaaromzet van ongeveer 150 miljoen euro met circa 90 medewerkers.

VADA heeft in 2015 en 2016 moeilijke jaren doorgemaakt vanwege overcapaciteit in de sector. Daardoor kon het bedrijf destijds niet langer aan haar bankconvenanten voldoen. Sinds medio 2016 is sprake van een krachtig herstel waarbij – op operationele basis – weer goede EBITDA-niveaus en cashflows worden gerealiseerd. Daarbij is de betrokkenheid van Rolf van Dalen (CEO, grootaandeelhouder en kleinzoon van de oprichter) van essentieel belang geweest. Rolf van Dalen, die ruim 30 jaar ervaring heeft in deze branche, is na deze transactie toegetreden tot de directie van HKS Metals.

De twee ondernemingen zijn er van overtuigd dat ze hiermee hun service en efficiency verder kunnen verbeteren. Dit zal ten goede komen aan zowel de klanten en leveranciers alsook de medewerkers van HKS en Van Dalen.

Value8 heeft in de moeilijke jaren van VADA (2015 en 2016) uitgebreide ondersteuning geboden en gedurende 2017 en 2018 actief geparticipeerd in het proces dat is uitgemond in verkoop aan HKS Metals. De vervreemding van het belang vindt plaats boven de boekwaarde per ultimo 2017 en zorgt voor een verdere versterking van de financiële positie van Value8. Met een solvabiliteit van 82% per eind 2017 behoort Value8 qua balansverhoudingen tot de top van de Nederlandse beursfondsen.

Peter Paul de Vries (CEO Value8):
“Rolf van Dalen is een ras-ondernemer. We hebben veel respect voor de wijze waarop hij Van Dalen – ondanks de nodige weerstand – door een moeilijke periode heeft geloodst. We zijn blij dat VADA weer goed draait en in HKS een goede partner heeft gevonden. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe onderneming het goed zal doen”

Value8 NV