Value8 verhoogt belang Prika van 70% naar 100%

Value8 deelt mede dat zij haar belang in Prika Ingredients (kaas-ingrediënten en verwerking) heeft verhoogd van 70% naar 100%. Daartoe is het resterende belang van voormalig bestuurder en grootaandeelhouder Weekers overgenomen.

Prika heeft het afgelopen jaar benut om de organisatie te versterken en de efficiency en productie te optimaliseren. Daartoe is onder andere de vestiging in Duitsland (Rees) gesloten en zijn productie en verwerking geconcentreerd op de locatie Weert. Hoewel de operationele verbeteringen inmiddels hun vruchten afwerpen, blijft Value8 actief kijken naar mogelijkheden om – als actieve of als passieve partij – schaalvergroting te realiseren.

Value8 wenst John Weekers, die sinds begin 2015 niet meer actief is bij Prika maar nog wel een aandelenbelang van 30% hield, succes bij het vervolg van zijn carrière.

Value8 NV