Value8 verkoopt belang HeadFirst Source Group

Opbrengst – EUR 3,00 per aandeel – 26 procent boven boekwaarde

Value8 deelt mede dat zij haar meerderheidsbelang (56 procent) in HeadFirst Source Group heeft verkocht aan Beryllium, een vennootschap gelieerd aan de in Zürich gevestigde financieel dienstverlener Ruvercap. Voor de achtergrond van deze transactie verwijst Value8 naar de separate persberichten van HeadFirst Source Group en Beryllium, die als bijlage zijn toegevoegd.

Value8 verkoopt haar aandelenbelang van 7,1 miljoen aandelen tegen een prijs van EUR 3,00 euro per aandeel. Deze prijs wordt voldaan in een combinatie van contanten (EUR 2,50 per aandeel) en een vendor loan (EUR 0,50 per aandeel). De vendor loan is rentedragend en zal in drie termijnen worden afgelost: EUR 0,30 na 1 jaar, EUR 0,10 na 2 jaar en EUR 0,10 na 3 jaar.

Inclusief de nog uitstaande leningen (EUR 4,8 miljoen) en de compensatie voor het conversierecht (EUR 1,5 miljoen), zal de totale opbrengst circa EUR 27 miljoen bedragen. De verkoopopbrengst van de aandelen HeadFirst Source Group ligt 26 procent hoger dan de waardering van het aandelenbelang in de Value8 jaarrekening 2017. De boekwinst ten opzichte van de waardering in de jaarrekening bedraagt EUR 4,4 miljoen euro.

Value8 is sinds december 2010 betrokken bij HeadFirst Source Group NV en heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de combinatie en de verdere uitbouw van het bedrijf. Value8 spreekt haar waardering uit voor de prestaties van het management en toezichthoudende rol van de commissarissen.

Value8 heeft onverminderd vertrouwen in de groeimogelijkheden van HeadFirst Source Group in de komende jaren en ziet Beryllium als een geschikte partner om dat groeitraject te ondersteunen en te financieren. Vanuit het perspectief van Value8 is het verheugend dat Value8 enerzijds HeadFirst Source Group heeft kunnen ondersteunen in haar groei en anderzijds een uitstekend rendement heeft kunnen realiseren voor haar aandeelhouders.

Peter Paul de Vries (CEO Value8) : “In de afgelopen jaren heeft HeadFirst Source een steeds sterkere positie gekregen in het contracting segment met pro forma – in termen van bruto facturatiewaarde – een omzet van ongeveer 700 miljoen euro op jaarbasis. We hebben er alle vertrouwen in dat de onderneming onder leiding van Gert Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar het groeipad gaat voortzetten en dat – met Beryllium als aandeelhouder en financier – de positie van HeadFirst Source Group verder kan worden versterkt.”