Value8 verkoopt belangen in T4T en Today’s Vermogensbeheer

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang van 51 procent in vermogensbeheerder Today’s Vermogensbeheer en T4T Holding, de aanbieder van beleggingsfondsen ForTomorrow heeft verkocht. Een deel van de verkoop is onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de betreffende toezichthouders. Value8 houdt – tot deze goedkeuring – een minderheidsbelang in beide vennootschappen.

Value8 heeft deze belangen in maart 2016 verworven. De verkoop past in de strategie om afscheid te nemen van kleinere belangen die onvoldoende bijdrage leveren aan de waardegroei. Hoewel het totale rendement op deze investering negatief is, zal de desinvestering een neutraal tot licht positief effect hebben op het resultaat 2017.