Value8 verkoopt Ceradis-belang aan Van Herk Investments

Opbrengst (10,2 miljoen euro) boven boekwaarde

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 maakt bekend dat Van Herk Investments in Rotterdam het meerderheidsbelang in Ceradis heeft overgenomen van Value8. Met de transactie is een bedrag van 10,2 miljoen euro gemoeid.

Ceradis, een spin-off van Wageningen Universiteit & Research, ontwikkelt en produceert milieuvriendelijke gewasbeschermingsproducten. De eerste investering van Value8 in Ceradis dateert van 2010. In 2017 steeg de omzet van Ceradis van 0,8 naar 2,4 miljoen euro en in de eerste negen maanden van 2018 is de positieve trend voortgezet. De sterke omzetgroei is te danken aan CeraXel (tegen meeldauw op druiven) dat door Syngenta in Frankrijk en Italië wordt verkocht onder de naam Redeli.

Value8 is sinds 2010 bij Ceradis betrokken, aanvankelijk als 25% aandeelhouder. In de latere ontwikkeling heeft Value8 het merendeel van de additionele investeringen gedaan en daarmee een meerderheidsbelang verkregen. De laatste jaren is bij Ceradis de keuze gemaakt om – in plaats van focus op eigen productie – vooral te focussen op het uitbreiden, doorontwikkelen en versterken van de productportefeuille. Het is verheugend te zien dat die inspanningen in 2017 en 2018 tot forse omzetgroei en versterking van de portefeuille hebben geleid.

Value8 ontvangt voor deze desinvestering een totaalbedrag van 10,2 miljoen euro. Dat bedrag is verdeeld in 8,3 miljoen euro voor de aandelen plus 1,9 miljoen euro voor de in 2018 verstrekte leningen (nominaal groot 1,8 miljoen). De transactiewaarde ligt 1,1 miljoen euro boven de boekwaarde ultimo juni 2018. Hoewel Ceradis met de bestaande productenportefeuille op korte termijn het break-even punt kan passeren, lijkt juist een intensivering van de investeringen de meest aangewezen route om het potentieel van Ceradis tot wasdom te laten komen. Value8 is ervan overtuigd dat Ceradis haar groeipad met Van Herk Investments als nieuwe partner, succesvol zal voortzetten.

Willem-Jan Meulemeesters (Ceradis):
“Met de komst van Van Herk Investments breekt een nieuw hoofdstuk aan voor Ceradis. Wij zijn Value8 en Kee Koopmans, die Value8 bij Ceradis vertegenwoordigde, dankbaar voor de jarenlange loyale steun, inhoudelijke bijdrage en input. Het is mede dankzij die steun en de kapitaalinvesteringen die Value8 in de loop der jaren gedaan heeft, dat Ceradis er op dit moment zo goed voor staat.”

Peter Paul de Vries (Value8):

“Wij hebben ons jarenlang met hart en ziel ingezet voor en geïnvesteerd in Ceradis. Een bedrijf dat investeert in een duurzamere wereld: milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen die beter zijn voor onze leefomgeving en bijdragen aan gezondere producten voor de consument. Wij danken het team van Ceradis – en met name CEO Willem-Jan Meulemeesters, oprichter Wim van der Krieken en commissaris André Goig – voor de plezierige en uitstekende samenwerking. Value8 is overtuigd dat Ceradis zich positief blijft ontwikkelen. Wij zijn en blijven Ceradis-fan.”

Value8 NV

Video-interview over de verkoop van het Ceradis belang: