Value8 verkoopt producent van kaasgrondstoffen Prika aan Royal A-ware

Value8 NV deelt mede dat zij haar dochteronderneming Prika Ingredients BV, producent van kaasgrondstoffen te Weert, heeft verkocht aan Royal A-ware. Value8 was sinds medio 2014 aandeelhouder in Prika. Op 30 september 2016 heeft Value8 meegedeeld dat het belang in Prika van 70 procent tot 100 procent is vergroot. Daarnaast is in de trading update van 8 november 2016 gemeld dat gezien de consolidatie in de sector actief naar mogelijkheden tot schaalvergroting voor Prika werd gekeken. Prika leverde in het eerste halfjaar 2016 een negatieve bijdrage aan het resultaat van Value8 en ook het tweede halfjaar was – met name door de gestegen melkprijs – verlieslatend. Voor duurzame winstgevendheid is een grotere schaal en een duurzaam (goedkoop) inkoopkanaal nodig.

Value8 is derhalve verheugd te kunnen melden dat deze schaalvergroting is gevonden in de strategische partner Royal A-ware. Met deze verkoop kan Royal A-ware in eigen beheer kaasgrondstoffen zoals kaaspoeder produceren voor klanten in de voedingsmiddelenindustrie. Het produceren van kaaspoeder is een logische uitbreiding van het dienstenpakket van Royal A-ware, dat is gespecialiseerd in het produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas en andere verse foodproducten. Voor nadere toelichting verwijzen we naar het (bijgevoegde) persbericht dat Royal A-ware over deze transactie heeft uitgebracht.

Voor Value8 past de verkoop van Prika in de strategie om te focussen op winstgevende bedrijven binnen de gedefinieerde groeiclusters en de uitbouw van deze bedrijven middels autonome groei en add-on acquisities.

Value8 NV