Value8 verstrekt convertible aan AamigoO Group

Value8 deelt mede dat zij – in het kader van de op 28 februari 2011 gesloten aanvullende overeenkomst – met AamigoO Group is overeengekomen een converteerbare lening te verstrekken van 1,5 miljoen euro.

Conversie in aandelen AamigoO Group kan – gedurende de looptijd – plaatsvinden tegen 4 euro per aandeel. De rente over het eerste jaar bedraagt nihil en daarna 5 procent per jaar. De looptijd van de lening is 3 jaar, met de mogelijkheid voor AamigoO Group om de looptijd met 1 jaar te verlengen.

Met deze lening wordt de financiële positie van AamigoO Group versterkt en krijgt Value8 de mogelijkheid mee te profiteren van de verwachte groei van AamigoO Group.