Value8 voorziet dynamisch vierde kwartaal

Voortzetting waardegroei

Value8 NV, de beursgenoteerde holding met focus op groeisectoren als healthcare, food, dedicated financial services en technology, heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Het beleid van Value8 is gericht op autonome groei van de bedrijfsactiviteiten en een actieve buy & build strategie om de groeikernen te versterken. In dat kader zijn de afgelopen maanden twee belangrijke stappen gezet.

Voorgenomen fusie Source Group en HeadFirst

De belangrijkste stap in het derde kwartaal was de aankondiging van de voorgenomen fusie van Source Group NV, de beursgenoteerde vennootschap waarin Value8 een 64% belang houdt, met HeadFirst. Hiermee ontstaat een leidende speler op het gebied van contracting & matchmaking met een omzet van meer dan 400 miljoen euro. Daarbij is Source Group sterk in IT-professionals en is het activiteitenpalet bij HeadFirst breder met naast IT onder andere ook finance, human resources, marketing en communicatie.. De verwachting is dat de gecombineerde winstgevendheid van beide ondernemingen aanzienlijk zal kunnen groeien. Het streven is de transactie rond de jaarwisseling te effectueren. Overigens is ook de autonome ontwikkeling van Source Group tevredenstellend met een versnelde omzet- en margegroei in het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden namen omzet en marge met 5,9 respectievelijk 16,4 procent toe.

Beursgang IEX Group: platform van 1,8 miljoen beleggers

Een tweede belangrijke stap is de beursgang van IEX Group via MTY Holdings. In twee stappen is Value8 meerderheidsaandeelhouder (51%) geworden van de onbetwiste nummer 1 op het gebied van online beleggingsinformatie in Nederland en België. Eind maart 2015 gingen Value8 Media (waaronder belegger.nl, beursduivel.be en de Gouden Stier) en IEX Media (o.a. IEX.nl, maar ook Eurobench, Beursonline en DeBeurs) op in Belix. Hierdoor is een krachtige marktspeler ontstaan met een bereik van 1,8 miljoen beleggers (waarvan 300.000 in België). De beursgang is ingegeven door de ambitie om de komende jaren aanvullende (informatie-)producten en diensten aan te bieden aan beleggers. Er zijn tal van acquisitiemogelijkheden om het platform verder te versterken. De beursnotering biedt een goede mogelijkheid om risicodragend kapitaal aan te trekken voor deze groeistrategie en biedt beleggers de mogelijkheid om van de verwachte waardegroei te profiteren. De verwachting is dat de beursnotering van IEX Group in de tweede helft van december een feit zal zijn. IEX Group zal een one-tier board hebben: de heren De Vries en Hettinga worden daarin non-executive board members.

Voortzetting trends eerste halfjaar

In het derde kwartaal was bij de meeste bedrijfsactiviteiten sprake van voortzetting van de trends uit het eerste halfjaar. Binnen Healthcare groeit Eetgemak gestaag door. De toevoeging van Zorgpartners Midden-Holland ondersteunde de omzetontwikkeling. Eetgemak blijft actief kijken naar mogelijke add-on acquisitiemogelijkheden. In het halfjaarbericht werd gemeld dat de ontwikkeling van Kersten – mede door de veranderingen in de zorg – achterbleef bij de initiële verwachtingen en het halfjaarresultaat drukte. Met een nieuw managementteam en een sterke verlaging van het kostenniveau wordt het fundament gelegd voor de volgende fase. Overigens kijkt Value8 hier actief naar mogelijkheden tot schaalvergroting, waarbij niet uitgesloten is dat het belang van Value8 zal kunnen wijzigen.

Binnen food kwam er in het derde kwartaal een nieuwe loot aan de stam: Keesmakers, dat het merkproduct Kees (goed voor je cholesterol) verkoopt. Keesmakers is ondermeer actief met een promotiecampagne samen met Becel (van Unilever). Bij Prika was een afboeking van voorraden noodzakelijk. Belangrijker is evenwel dat de verbetering van bedrijfsprocessen gestaag vordert.

Betere prestaties Value8 Tech Group

De Value8 Tech Group presteert aanzienlijk beter dan in 2014. Naast de effecten van de begin 2014 doorgevoerde reorganisatie en de licht aantrekkende economie, is dat toe te schrijven aan de goede gang van zaken bij AquaServa (onder meer waterveiligheid en legionellapreventie). In het derde kwartaal nam AquaServa de kleinere branchegenoot Milieu123 over. Met deze stappen is de nadruk binnen de Value8 Tech Group nog sterker op service-activiteiten komen te liggen.

Binnen de sector Dedicated Financial Services is de voorgenomen beursgang van IEX Group (zie boven) een belangrijke ontwikkeling. Voorts realiseerde BK Group (corporate dienstverlening) de overname van HulsbosKlatt. Bij AmsterdamGold was sprake van een redelijk kwartaal ondanks de – ten opzichte van ultimo 2014 – circa 150 dollar lagere goudkoers. Ten aanzien van het geschil met de mede-aandeelhouder – dat geen wezenlijke invloed heeft op de huidige bedrijfsvoering – wordt gestreefd naar een minnelijke oplossing, die hopelijk nog in 2015 kan worden gevonden.

Reverse listing via Dico International

Bij de beursgenoteerde belangen kan voorts melding worden gemaakt van een goede bedrijfsmatige ontwikkeling bij Novisource, dat in de eerste jaarhelft 45 procent meer omzet boekte en SnowWorld dat afstevent op een hogere EBITDA en nettowinst in het gebroken boekjaar 2014/2015. Tegen de achtergrond van een matig beurskwartaal hebben deze ontwikkelingen (nog) geen positief effect gehad op de koersen van beide bedrijven. Voor de voorgenomen reverse listing van R&S (omzetniveau 110 miljoen euro) via het beursgenoteerde Dico International wordt verwezen naar het persbericht dat hierover gisteren, 18 november 2015, is verspreid. Value8 is verheugd over deze voorgenomen reverse listing, waarbij Value8 na de reverse listing een belang van ruim 22 procent zal houden. R&S streeft de komende 4 jaar naar een verdubbeling van de omzet en een EBITDA marge van tenminste 5 procent.

Verwachting 2015
Value8 is sinds de aanscherping van de strategie eind 2012 bezig met het versterken van de posities in een beperkt aantal groeisectoren. De effecten van de genomen stappen zijn duidelijk zichtbaar en vergroten de winstcapaciteit van de groep. Acquisitietrajecten hebben veelal een doorlooptijd van (tenminste) 3 tot 9 maanden, waardoor er enige tijd verstrijkt alvorens een transactie kan worden gesloten en geclosed. In de huidige situatie lopen – naast het belangrijke traject met HeadFirst – diverse (acquisitie-)trajecten die in het vierde kwartaal van 2015 of begin 2016 tot daadwerkelijke transacties zullen kunnen leiden. In dat kader wordt een dynamisch vierde kwartaal 2015 voorzien. Op 18 september jl. heeft Value8 een vermogensversterking bekendgemaakt die dient om een aantal van deze stappen te financieren.
Value8 verwacht ook in 2015 een toename van het eigen vermogen te realiseren. Daarbij is ook in het verleden opgemerkt dat het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van de waardering van de diverse minderheidsbelangen per jaareinde. Belangrijk is ook dat hard gewerkt wordt om de winstcapaciteit voor 2016 verder te laten groeien. Ten aanzien van de financiële positie kan Value8 meedelen dat deze – gemeten naar solvabiliteit op vennootschappelijk niveau – onverminderd sterk is.