Value8 wordt beheerder Sabon FunDing

Value8 NV, de beursgenoteerde dienstverlener en investeerder in groeiende small caps, maakt bekend dat zij de aandelen van VGM Beheer heeft verworven, dat het beheer voert over het beursgenoteerde beleggingsfonds Value Gain Mix Fund. De winkelketen in verzorgingsproducten Sabon, heeft op 3 februari jl. via dit fonds een reverse listing gerealiseerd. Sabon heeft in Nederland 31 winkels, waarvan 13 shop-in-shops, bij V&D en in België twee winkels. In verband met de sterke groei die de onderneming in de komende jaren verwacht te realiseren, heeft het bedrijf besloten te kiezen voor financiering door middel van nieuw risicodragend kapitaal. De nieuwe naam van het fonds luidt Sabon FunDing. Sabon FunDing zal als enige belegging hebben 100 procent van de aandelen van de onderneming Sabon BV. Peter Paul de Vries zal de functie van beheerder van Sabon FunDing op zich nemen. Value8 ontvangt hiervoor, naast de vaste vergoeding, een optie op participaties Sabon FunDing.

Het voornemen bestaat om de participaties Sabon FunDing, die nu een hogere waarde kennen dan 50.000 euro, in de loop van 2010 te splitsen in kleinere coupures, waarmee Sabon als belegging ook toegankelijk wordt voor het grote publiek. Value8 zal Sabon FunDing begeleiden bij de geplande beursgang.

Voor meer informatie over Sabon, verwijst Value8 naar het persbericht dat heden door Sabon is uitgebracht.