Voorgenomen benoeming twee commissarissen en CFO

Value8 doet mededeling van de voorgenomen benoeming van mevrouw Annemarie van Gaal en de heer Abel Slippens tot lid van de Raad van Commissarissen van Value8 en de voorgenomen benoeming van de heer Remko Herschel tot lid van de Raad van Bestuur. In dit kader zal op 6 december a.s. een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvinden, waarin deze benoemingen worden voorgesteld.

Annemarie van Gaal was oprichtster en COO van Independent Media. Mevrouw Van Gaal is ondernemer, heeft als financieel deskundige brede ervaring binnen de financiële sector en vervult een aantal commissariaten. Value8 is verheugd dat zij bereid is toe te treden tot de Raad van Commissarissen en haar kennis, ervaring en netwerk in te zetten ten behoeve van de verdere groei van Value8.

Abel Slippens is voormalig bestuursvoorzitter van Sligro Food Group NV. In de periode dat hij bestuursvoorzitter was, is de omzet van Sligro gestegen van 190 miljoen euro naar 2,2 miljard euro en is Sligro uitgegroeid tot een vooraanstaande speler op het gebied van foodservice en foodretail in Nederland. Hij vervult een aantal commissariaten. Value8 is van oordeel dat de heer Slippens – met zijn ervaring en kennis als voormalig CEO van een beursgenoteerde onderneming en zijn ervaring op het gebied van ondernemen en acquisities – van belangrijke toegevoerde waarde kan zijn.

Voorts is Value8 voornemens Remko Herschel RA te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Indien de BAVA daarmee instemt, zal hij de functie van CFO gaan vervullen. De heer Herschel is afgestudeerd Registeraccountant (Nivra Nijenrode). Van september 1993 tot en met 31 december 2006 was hij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers als openbaar accountant. De heer Herschel is oprichter en eigenaar van Vikariat en heeft tevens CFOaaS.NL (CFO as a service) opgericht. Value8 is verheugd over de voorgenomen toetreding tot het bestuur van de heer Herschel en verwacht dat hij vanwege zijn IFRS expertise en middels de aansturing van de financieel verantwoordelijken bij groepsondernemingen een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan het succes van Value8.

Value8 NV