Voortaan kwartaaldividend op 5% cumprefs Value8

Jaardividend 0,3125 euro per cumpref

Op de beurs van Euronext Amsterdam zijn twee soorten Value8-aandelen genoteerd: de gewone aandelen (aandelen B, ticker: VALUE) en de cumulatief preferente aandelen (aandelen C, ticker: PREVA). De gewone aandelen delen in de waardegroei en de hoogte van het dividend op deze aandelen is afhankelijk van de resultaten en de gang van zaken. De cumulatief preferente aandelen (hierna: cumprefs) hebben een vast dividend dat niet afhankelijk is van de resultaten. Het cumulatieve karakter van de cumprefs betekent dat niet uitgekeerde dividenden in een volgend jaar worden uitgekeerd.

Het dividend op de cumprefs bedraagt 0,3125 euro per preferent aandeel, precies 5 procent van de basiswaarde van 6,25 euro per cumpref. In het jaarbericht 2020 heeft Value8 aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om dit dividend in de toekomst eerder uit te keren en om de frequentie van betalingen – bijvoorbeeld halfjaarlijks of per kwartaal – op te voeren.

Thans kan worden meegedeeld dat is besloten het dividend op de cumprefs over 2020 (0,3125 euro per cumpref) op korte termijn uit te keren. Tevens zal op die datum het dividend over het eerste kwartaal 2020 worden uitgekeerd. De cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) zullen op maandag 26 april 2021 ex-dividend noteren, de record date is dinsdag 27 april 2021. Het dividend zal betaalbaar zijn per maandag 3 mei 2021. Op de betaling van het dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Het schema zal als volgt zijn:
26 april 2021: 0,3125 euro per cumpref, dividend over kalenderjaar 2020
26 april 2021: 0,075 euro per cumpref, dividend over eerste kwartaal 2021
Eerste helft juli 2021: 0,075 euro per cumpref, dividend over tweede kwartaal 2021
Eerste helft oktober 2021: 0,075 euro per cumpref, dividend over derde kwartaal 2021
Eerste helft januari 2022: 0,0875 euro per cumpref, dividend over vierde kwartaal 2021

De cumprefs lijken – door het vaste dividend – op vastrentende beleggingen. De introductie van kwartaaldividend en de vervroeging van de uitbetaling zullen naar verwachting de aantrekkelijkheid van deze cumprefs vergroten.

Value8 NV