Winstherstel zet door in Q3

Value8 verwacht voortzetting groei van bedrijfsresultaat

Graag bieden wij u deze trading update over het derde kwartaal 2017 aan. Sinds januari 2016 zijn trading updates voor beursfondsen niet meer verplicht. Value8 blijft trading updates uitbrengen om aandeelhouders en het beleggend publiek goed te informeren. Voorzover nodig verwijzen we ook graag naar recente informatie die we op 22 november jl. hebben gepubliceerd: via een persbericht en een brief aan aandeelhouders.

Stijging bedrijfsresultaat kernbedrijven zet door

Op 30 september 2017 hebben we ons halfjaarbericht gepubliceerd. Daarin is aangegeven dat het bedrijfsresultaat van de kernbedrijven (inclusief Kersten) in het eerste halfjaar is gestegen van 3,4 naar 6,6 miljoen euro. De kernbedrijven staan in de voetnoot genoemd.
Deze positieve trend heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. Bij Eetgemak nam zowel de omzet als de winst toe. Bij Kersten hebben de getroffen maatregelen geleid tot een hoger bedrijfsresultaat in het derde kwartaal 2017 dan in dezelfde periode van 2016. HeadFirst Source Group profiteert van de fusie en realiseerde ook in het derde kwartaal een hogere omzet en bedrijfsresultaat dan vorig jaar.
Bij Ceradis, dat – vanwege de investeringsfase – niet bij de resultaten van kernbedrijven wordt meegenomen, is sprake van een sterke omzetgroei. Eerder is aangegeven dat de mogelijkheid van verbreding van de aandeelhoudersbasis (waaronder beursnotering) door Ceradis wordt onderzocht.

MKB Nedsense legt focus op MKB-segment

Op 22 november jl. is ook bekendgemaakt dat Value8 haar (jaar-)cijfers met ingang van 2017 zal publiceren op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS-10. Dat betekent dat Value8 haar bedrijven en belangen met ingang van boekjaar 2017 zal gaan waarderen. In 2016 werden de bedrijven waarin Value8 een meerderheid hield nog geconsolideerd: dat betekent een optelsom van de resultatenrekeningen van die bedrijven, wat de inzichtelijkheid niet ten goede kwam.

Met deze nieuwe grondslagen wordt aangesloten bij de grondslagen van vergelijkbare investeringsmaatschappijen. Bovendien is besloten om de portefeuille middelgrote, niet beursgenoteerde bedrijven en belangen te verkopen aan Nedsense (waarin Value8 een belang van 66% houdt) voor een (voorlopig) bedrag van 15 miljoen euro. Nedsense is nu nog een BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. De waardering waartegen de bedrijven aan Nedsense worden verkocht, zal extern worden getoetst. Het betreft AmsterdamGold, AquaServa/Biobeheer (V8TG), Axess/Get-Up (V8TG), BK Group, GNS Brinkman (V8TG), Keesmakers en Warmako. Deze bedrijven hebben vaak leidende posities in hun markt of niche. Nieuwe voorstellen tot belangname of overname van bedrijven in dit MKB-segment (ondernemingen met een omzet tot 10 miljoen euro en een waarde tot 10 miljoen euro) zullen door MKB Nedsense worden behandeld.

Deze voorgenomen transactie zal worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering van Nedsense. Aangezien Value8 meerderheidsaandeelhouder is van Nedsense verandert er voor die bedrijven niet veel. De transactie met Nedsense zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 worden geëffectueerd.

Beurswaardige bedrijven
Value8 is verheugd aandeelhouders met ingang van 2018 een eenvoudige, heldere en transparante structuur te kunnen bieden. De strategie blijft gericht op groeisectoren en het ondersteunen van bedrijven in hun groeiambitie. Value8 focust daarbij op grotere bedrijven die – nu of op termijn – beurswaardig zijn.

De structuur zal dan als volgt zijn:

structuurv8

 

 

 

 

 

 

Verwachtingen boekjaar 2017
Voor vierde kwartaal van 2017 verwacht Value8 een voortzetting van de groei van het bedrijfsresultaat bij de kernbedrijven.

Value8 NV
Kernbedrijven: met de kernbedrijven wordt bedoeld: AmsterdamGold, AquaServa/BioBeheer, Axess/GetUp, BK Group, Eetgemak, GNS Brinkman, Keesmakers, Kersten en HeadFirst Source Group. Dit is exclusief de bedrijven die zich in de investeringsfase bevinden (Ceradis/IEX).