Create and Valuate


Persberichten van Value8

Mededeling

Value8 en Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak in hoger beroep te stoppen. In goed onderling overleg is, in afwijking van de eerder gewezen uitspraak door de rechtbank, gekomen tot …

Mededeling

Value8 deelt mee dat de oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni 2022 en de agendastukken op de website www.value8.com zijn geplaatst.

Value8 publiceert jaarverslag

In aanvulling op de persberichten van 14 en 24 maart jl. deelt Value8 mede dat het jaarverslag 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. Inhoudelijk zijn …

Value8 betaalt kwartaaldividend op cumprefs 

Value8 deelt mede dat het dividend op de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) over het eerste kwartaal is vastgesteld op 0,075 euro. Met ingang van 19 april 2022 noteren de …

Mededeling Value8

Value8 is verheugd mee te delen dat de beslissing van de FSMA in de Sucraf-zaak van 6 oktober 2020 (boeteoplegging) door de Belgische rechter in hoger beroep (Marktenhof) is vernietigd. …

Value8 publiceert Jaarbericht 2021

Kersten groeit verder Value8 deelt mede dat het jaarbericht 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. In het jaarbericht wordt onder meer aandacht besteed aan de …

Jaarcijfers Value8 2021

Met genoegen informeren wij u over de resultaten van Value8 in het boekjaar 2021. In 2021 werd een winst behaald van 18,4 miljoen euro en steeg de intrinsieke waarde per …

Januari-bericht

Geachte aandeelhouder, geachte relatie, Wij zijn verheugd u hierbij het Januari-bericht van Value8 te kunnen sturen. In dit bericht wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van Value8 in het afgelopen …

Value8 keert 8,75 eurocent kwartaaldividend uit

Value8 keert een kwartaaldividend uit van 8,75 eurocent op de cumulatief preferente aandelen Value8 (ISIN: NL0015118803). Dat betreft het dividend over het vierde kwartaal 2021. In 2021 is op deze …

Value8 neemt meerderheid in AA Circular

Mogelijke inbreng in Cumulex Investeringsmaatschappij Value8 deelt mede dat zij een belang heeft genomen van 65 procent in AA Circular B.V., dat actief is in amovatie, sloop en recycling voor …

Kersten Hulpmiddelen neemt Bert Stevens Orthesebouw over

Value8 verheugd over verdere groei Kersten Kersten Hulpmiddelen – een deelneming van Value8 – is verheugd bekend te kunnen maken dat zij gisteren (30 november 2021) de overname van Bert …

Value8 doorbreekt grens 100 miljoen euro

Bijgevoegd vindt u de Value8 aandeelhoudersbrief van 25 november 2021, die tevens geldt als trading update over het derde kwartaal 2021. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de investeringsportefeuille …

Kwartaaldividend op de Cumprefs

Value8 deelt mede dat het dividend op de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) over het derde kwartaal 0,075 euro per aandeel bedraagt. De cumulatief preferente aandelen zullen op vrijdag 15 oktober 2021 …

Mededeling

Value8 deelt mede dat overeenstemming is bereikt met Almunda over de verwerving (door Almunda) van het belang van 60 procent in PIDZ Holding. Voor meer informatie wordt verwezen naar het …

Aandeelhoudersbrief: Value8 13 jaar

Graag verwijzen wij naar de aandeelhoudersbrief die vandaag, in het kader van de dertiende verjaardag van Value8, wordt gepubliceerd.        

Intrinsieke waarde stijgt verder naar 8,55 euro per aandeel

Value8 heeft in het eerste halfjaar 2021 uitstekende resultaten behaald. De nettowinst over de eerste zes maanden kwam uit op 10,7 miljoen euro. De intrinsieke waarde per aandeel is met …

Value8 verkoopt Novisource aandelen door

Begin juni 2021 heeft Value8 meegedeeld een meerderheidsbelang te hebben verworven in Novisource N.V. Daarbij werd tevens aangegeven dat Value8 voornemens was een deel van de verkregen aandelen, tegen dezelfde …

Value8 maakt details dividenduitkering bekend

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en cumulatief preferente aandelen C (cumprefs) zullen worden uitgekeerd. Kwartaaldividend op 5% cumprefs Het kwartaaldividend op …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99,9%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8, die op vrijdag 18 juni 2021 is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Alle agendapunten zijn door een …

Value8 neemt meerderheid in platform zelfstandig zorgprofessionals

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 heeft een belang van 60% genomen in PIDZ, een platform dat vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar brengt. PIDZ speelt in op twee belangrijke …