Create and Valuate


Persberichten van Value8

Value8 verkoopt belang in Eetgemak aan Gilde Healthcare

Value8 maakt bekend dat zij haar meerderheidsbelang (87%) in Eetgemak, een vooraanstaande leverancier van (dieet-) maaltijden voor de zorg, heeft verkocht aan Gilde Healthcare. De verkoop vindt plaats tegen een …

Nieuwjaarstoespraak 2019

Welkom bij de Value8 nieuwjaarsbijeenkomst, Het is een goede Value8-traditie om aan het begin van het jaar een korte terugblik te geven op het afgelopen jaar en vooruit te blikken …

Value8-aandeel: 35,1 procent rendement in 2018

Scherpere focus werpt vruchten af Value8 heeft het boekjaar en beursjaar 2018 positief afgesloten. Een korte terugblik: 5 desinvesteringen voor ongeveer 47,5 miljoen euro AquaServa, Ceradis, HeadFirst Source, AquaServa, Vada en Warmako. Desinvesteringen …

Mededeling Value8

Value8 verwijst naar het bijgevoegde persbericht van HeadFirst Source Group NV, waarin onder meer informatie wordt verstrekt over de verkoop van de staffing-activiteiten, de dividendbetaling en de naamswijziging van de …

Dividend aankondiging Value8

Zoals is aangekondigd in de aandeelhoudersbrief  van 12 november 2018, zal Value8 een speciaal dividend uitkeren van 1,05 euro in contanten per gewoon aandeel. Het aandeel Value8 (ISIN: NL0010661864) zal …

Aandeelhoudersbrief Value8: doelstelling 1 of 2 acquisities

Graag verwijzen wij u naar de aandeelhoudersbrief van Value8. In deze brief wordt aandacht besteed aan: de recente desinvesteringen ter waarde van 47,5 miljoen euro; de nieuwe doelstelling om – …

Value8 verkoopt Ceradis-belang aan Van Herk Investments

Opbrengst (10,2 miljoen euro) boven boekwaarde De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 maakt bekend dat Van Herk Investments in Rotterdam het meerderheidsbelang in Ceradis heeft overgenomen van Value8. Met de transactie is …

Halfjaarcijfers 2018

Wij verwijzen naar het bijgevoegde PDF-bestand.

Value8 koopt cumprefs in

Value8 deelt mede dat zij 51.776 cumulatief preferente aandelen Value8 (“cumprefs”) heeft gekocht tegen een prijs van 25 euro. Hiermee is een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen euro. Deze stap …

Mededeling Value8 inzake verkoop AquaServa/Biobeheer

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense N.V., waarin Value8 een meerderheidsbelang houdt, heeft vanochtend de verkoop van AquaServa/Biobeheer bekendgemaakt. Het betreffende persbericht is als bijlage bijgevoegd. AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) is voor 8,8 …

Value8 verkoopt belang HeadFirst Source Group

Opbrengst – EUR 3,00 per aandeel – 26 procent boven boekwaarde Value8 deelt mede dat zij haar meerderheidsbelang (56 procent) in HeadFirst Source Group heeft verkocht aan Beryllium, een vennootschap …

Value8 verkoopt 30 procent belang Warmako

Transactie geschiedt op boekwaarde Value8 en Warmako maken bekend dat Value8 haar minderheidsbelang (30 procent) in Warmako heeft verkocht aan oprichter, directeur en meerderheidsaandeelhouder Wouter Koornneef. In het kader van …

Value8 verheugd over nieuwe toekomst VADA

Verkoop VADA-belang boven boekwaarde Van Dalen Groep (hierna “VADA”), een leidende onderneming op het gebied van metaalrecycling in de Benelux, is overgenomen door HKS Metals. Value8 hield een economisch belang …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die heden, 7 juni 2018, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde …

Wijzigingen governance en bestuur Value8 en MKB Nedsense

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 NV en MKB Nedsense. Value8 heeft bij de recente trading update aangekondigd de organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Dit houdt …

Value8 verwacht sterke kasgeneratie in 2018

Graag informeren we u met deze trading update over de gang van zaken bij Value8 in de eerste vier maanden van 2018. Rapportage als investeringsmaatschappij Value8 hanteert met ingang van …

Eind 2012 geformuleerde 5-jaars doelstellingen gehaald

Evaluatie FOCUS 2018 Ontwikkeling Value8 2012 2017 toename( %) per jaar (%) Omzet (x mln) 98 628 541% 45,0% Eigen Vermogen (EV) (x mln) 18,8 79,3 322% 33,4% Personeel 180 …

Value8 verzoekt om rectificatie onjuiste artikelen Jeroen Molenaar/FD

Value8 heeft begin deze week per brief het Financieele Dagblad verzocht de artikelen van Jeroen Molenaar van 26 en 27 april jl. over de financiering van Value8 te rectificeren. Deze …

Mededeling inzake financiering Value8

Geachte redactie,   Wij richten ons tot u in verband met een onjuist artikel over Value8 van Jeroen Molenaar dat vanochtend op de website van het Financieele Dagblad (www.fd.nl) is …

Jaarcijfers 2017 Value8

Download het persbericht inzake de jaarcijfers 2017 van Value8 NV