Create and Valuate


Persberichten van Value8

Value8 solide in eerste kwartaal

Value8 heeft in het eerste kwartaal 2017 solide gepresteerd. Dankzij de stappen die in 2016 zijn gezet, is het accent binnen de groep, naast zakelijke dienstverlening, nadrukkelijker op de sector …

Value8 investeert in duurzaam Ceradis

Ceradis versterkt managementteam Value8 NV deelt mede dat het belang in Ceradis door aanvullende investeringen is vergroot van 59 procent naar circa 68 procent. Value8 ondersteunt Ceradis in de verdere …

Toelichting en aanvulling

Hedenochtend is in enkele media bericht over de resultaten van Value8. Een aantal van die berichten bevat onjuistheden. Van belang is dat: de cijfers die nu zijn gepubliceerd en zijn opgenomen …

Value8 verkoopt belangen in T4T en Today’s Vermogensbeheer

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang van 51 procent in vermogensbeheerder Today’s Vermogensbeheer en T4T Holding, de aanbieder van beleggingsfondsen ForTomorrow heeft verkocht. Een deel van de verkoop …

Value8 publiceert concept jaarverslag 2016

Value8 heeft heden het concept jaarverslag 2016 gepubliceerd, waarin ook de concept jaarrekening is opgenomen. Hoewel de jaarrekening (nog) niet van een accountantsverklaring is voorzien, acht Value8 het van belang …

Mededeling Value8

Geachte Value8-aandeelhouder, Middels dit bericht verstrekken wij u nadere informatie in het kader van BK Group International B.V. (verder: BK Group) alsmede de actuele status van  de jaarrekening van Value8. …

Mededeling Value8 inzake BK Group

Onderstaand bericht houdt verband met twee artikelen in de media (NRC Handelsblad en FD) waarin BK Group wordt genoemd. Value8 is hedenavond benaderd door het NRC Handelsblad inzake de voetballer …

Vragen en Antwoorden Value8

Naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige jaarcijfers op 1 mei jl. heeft Value8 van enkele journalisten en beleggers vragen ontvangen. Hieronder acht vragen en de antwoorden daarop. In …

Value8 investeert 19,3 miljoen euro in 2016

Sterk gestegen omzet, lager resultaat Hoofdpunten voorlopige jaarcijfers* Uitbreiding van de groep door acquisities en uitbreiding belangen. In 2016 heeft Value8 19,3 miljoen euro geïnvesteerd. Omzet stijgt  36,8  procent naar …

Mededeling Value8

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 6,6 procent (was: 12,8 procent), bestaande uit een aandelenbelang …

Value8 verkleint belang in SnowWorld van 20,1 naar 12,8 procent

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 12,8 procent (was: 20,1 procent), bestaande uit een aandelenbelang …

Value8 Nieuwjaarstoespraak 2017

Dames en heren, De nieuwjaarstoespraak is een traditie bij Value8. Met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het volgende, in dit geval 2017. Vanwege het mogelijk …

Value8 verkoopt producent van kaasgrondstoffen Prika aan Royal A-ware

Value8 NV deelt mede dat zij haar dochteronderneming Prika Ingredients BV, producent van kaasgrondstoffen te Weert, heeft verkocht aan Royal A-ware. Value8 was sinds medio 2014 aandeelhouder in Prika. Op …

Reactie Value8 op artikel FD

 Value8 is gisteren, 5 januari 2017, geconfronteerd met een artikel dat is geplaatst op de website van het Financieele Dagblad. In de gedeponeerde jaarrekening Kersten Hulpmiddelen BV, een vennootschap waarin …

Mededeling Value8

Value8 NV deelt mede dat de beursgenoteerde belangen in het tweede halfjaar 2016 per saldo in waarde zijn gedaald. In onderstaande tabel is de koersontwikkeling weergegeven van de beursfondsen waarin …

Groter belang Value8 in Source Group

Op 2 december jl, heeft Source Group medegedeeld dat het een belang van 50 procent in Proud heeft overgenomen van Value8. Deze transactie is betaald middels de uitgifte van 750.000 aandelen …

  BAVA Value8 stemt in met benoemingen

Diversiteit in RvC In de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zijn de geagendeerde benoemingen door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. In dat kader worden de stemuitslagen bekend gemaakt. Benoeming …

Mededeling aandelenkapitaal

Door de uitgifte van gewone en preferente aandelen zoals gemeld in het persbericht van 8 november jl. zijn de belangen van de houders van substantiële deelnemingen in Value8 licht gewijzigd. …

Gezonde balans en sterk verbeterd perspectief Kersten

Value8 verkrijgt 100% van Kersten In aansluiting op de op 8 november jl. gepubliceerde trading update, deelt Value8 thans mede dat een definitief akkoord is bereikt met de bank over …

Mededeling aandelenkapitaal

In het hedenmorgen uitgebrachte persbericht wordt mededeling gedaan van een beperkte uitbreiding van het aandelenkapitaal in verband met de nabetaling Proud en de vergroting van de meerderheidsbelangen. In dat kader …