Create and Valuate


Persberichten van Value8

Mededeling Value8 inzake BK Group

Onderstaand bericht houdt verband met twee artikelen in de media (NRC Handelsblad en FD) waarin BK Group wordt genoemd. Value8 is hedenavond benaderd door het NRC Handelsblad inzake de voetballer …

Vragen en Antwoorden Value8

Naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige jaarcijfers op 1 mei jl. heeft Value8 van enkele journalisten en beleggers vragen ontvangen. Hieronder acht vragen en de antwoorden daarop. In …

Value8 investeert 19,3 miljoen euro in 2016

Sterk gestegen omzet, lager resultaat Hoofdpunten voorlopige jaarcijfers* Uitbreiding van de groep door acquisities en uitbreiding belangen. In 2016 heeft Value8 19,3 miljoen euro geïnvesteerd. Omzet stijgt  36,8  procent naar …

Mededeling Value8

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 6,6 procent (was: 12,8 procent), bestaande uit een aandelenbelang …

Value8 verkleint belang in SnowWorld van 20,1 naar 12,8 procent

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 12,8 procent (was: 20,1 procent), bestaande uit een aandelenbelang …

Value8 Nieuwjaarstoespraak 2017

Dames en heren, De nieuwjaarstoespraak is een traditie bij Value8. Met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het volgende, in dit geval 2017. Vanwege het mogelijk …

Value8 verkoopt producent van kaasgrondstoffen Prika aan Royal A-ware

Value8 NV deelt mede dat zij haar dochteronderneming Prika Ingredients BV, producent van kaasgrondstoffen te Weert, heeft verkocht aan Royal A-ware. Value8 was sinds medio 2014 aandeelhouder in Prika. Op …

Reactie Value8 op artikel FD

 Value8 is gisteren, 5 januari 2017, geconfronteerd met een artikel dat is geplaatst op de website van het Financieele Dagblad. In de gedeponeerde jaarrekening Kersten Hulpmiddelen BV, een vennootschap waarin …

Mededeling Value8

Value8 NV deelt mede dat de beursgenoteerde belangen in het tweede halfjaar 2016 per saldo in waarde zijn gedaald. In onderstaande tabel is de koersontwikkeling weergegeven van de beursfondsen waarin …

Groter belang Value8 in Source Group

Op 2 december jl, heeft Source Group medegedeeld dat het een belang van 50 procent in Proud heeft overgenomen van Value8. Deze transactie is betaald middels de uitgifte van 750.000 aandelen …

  BAVA Value8 stemt in met benoemingen

Diversiteit in RvC In de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zijn de geagendeerde benoemingen door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. In dat kader worden de stemuitslagen bekend gemaakt. Benoeming …

Mededeling aandelenkapitaal

Door de uitgifte van gewone en preferente aandelen zoals gemeld in het persbericht van 8 november jl. zijn de belangen van de houders van substantiële deelnemingen in Value8 licht gewijzigd. …

Gezonde balans en sterk verbeterd perspectief Kersten

Value8 verkrijgt 100% van Kersten In aansluiting op de op 8 november jl. gepubliceerde trading update, deelt Value8 thans mede dat een definitief akkoord is bereikt met de bank over …

Mededeling aandelenkapitaal

In het hedenmorgen uitgebrachte persbericht wordt mededeling gedaan van een beperkte uitbreiding van het aandelenkapitaal in verband met de nabetaling Proud en de vergroting van de meerderheidsbelangen. In dat kader …

Value8 vergroot meerderheidsbelangen in Q3

Value8 maakt melding van een actief derde kwartaal. Per saldo was sprake van een positieve ontwikkeling van de bedrijfsmatige activiteiten. De belangen in bestaande bedrijven die tot de groep behoren, …

Voorgenomen benoeming twee commissarissen en CFO

Value8 doet mededeling van de voorgenomen benoeming van mevrouw Annemarie van Gaal en de heer Abel Slippens tot lid van de Raad van Commissarissen van Value8 en de voorgenomen benoeming …

Mededeling samenstelling aandelenkapitaal Value8 NV

Value8 deelt mede dat een wijziging is opgetreden in de samenstelling van het aandelenkapitaal door conversie van 1,25 miljoen aandelen A in 1,25 miljoen aandelen B. De aandelen A en …

Value8: overeenstemming over belangvergroting Eetgemak

Value8 maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met Van der Krogt Versgroep over de vergroting van haar belang in Eetgemak van 62 tot 85 procent. Eetgemak verkoopt en bereidt …

Value8 verhoogt belang Prika van 70% naar 100%

Value8 deelt mede dat zij haar belang in Prika Ingredients (kaas-ingrediënten en verwerking) heeft verhoogd van 70% naar 100%. Daartoe is het resterende belang van voormalig bestuurder en grootaandeelhouder Weekers …

Value8 doet bod op NedSense gestand

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. conform artikel 16 lid 1 en 2 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of …