Create and Valuate


Persberichten van Value8

Mededeling wijziging belang in Novisource

Value8 doet mededeling van een wijziging in haar belang in Novisource. Het aandelenbelang is verkleind tot 16,95 procent. Bovendien heeft Value8 een optie op 20,85 procent van de aandelen. Daarmee komt het …

Mededeling Value8

Value8 heeft bericht ontvangen van 3L Capital Holding dat 3L Capital Holding haar belang in Value8 heeft verkleind door verkoop ter beurze van 16.000 aandelen Value8. Dientengevolge is het aantal …

Aandeelhoudersbrief

3L Capital Holding (vennootschap van Peter Paul de Vries) heeft haar belang in Value8 uitgebreid tot 30,14 procent (+optie op 1,65%) door de aankoop van het overgrote deel van het …

Mededeling Value8

Value8 maakt in aanvulling op het persbericht van 16 januari jl. bekend dat 1.403.517 aandelen A zijn geconverteerd in aandelen B. Dientengevolge staan thans 9.933.762 aandelen B en 218.900 cumulatief …

Mededeling Value8

Ten aanzien het uitstaande aandelenkapitaal heeft Value8 gisteren, 15 januari 2018, een melding bij AFM gedaan. Dit betreft mededeling van de toename met 8 procent van het aantal gewone aandelen …

Value8 verkoopt optie SnowWorld aan Alychlo

Value8 meldt dat zij overeenstemming heeft bereikt met Alychlo over de verkoop van haar optierecht op 5 procent van het aantal uitstaande aandelen SnowWorld. De uitoefenprijs van deze optie bedraagt …

Nieuwjaarstoespraak 2018

Dames en heren, Traditiegetrouw komt Value8 aan het begin van het jaar met een Nieuwjaarstoespraak. Doel is om beleggers en de buitenwereld alvast te informeren over de gang van zaken …

BAVA Value8 keurt alle agendapunten goed

Vandaag, 2 januari 2018, heeft de BAVA van Value8 alle agendapunten goedgekeurd. Dat betreft: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 Voorstel tot het verlenen van décharge …

Mededelingen Value8

Value8 wenst u een gelukkig en voorspoedig 2018! Bij de aanvang van het nieuwe jaar doet Value8 de volgende mededelingen: 1)    MKB Nedsense: Informatieprospectus en overname drie bedrijven 2)    Ontwikkeling …

Value8: regels omtrent reverse listing kunnen bijdragen aan beter imago

Meer aandacht voor smallcaps wenselijk Value8 is de leidende partij in Nederland op het gebied van reverse listings. Value8 was actief betrokken bij de volgende reverse listings: • Value8 (was …

Winstherstel zet door in Q3

Value8 verwacht voortzetting groei van bedrijfsresultaat Graag bieden wij u deze trading update over het derde kwartaal 2017 aan. Sinds januari 2016 zijn trading updates voor beursfondsen niet meer verplicht. …

Value8 publiceert definitieve jaarrekening

Aandeelhoudersbrief d.d. 22 november 2017 Persbericht 22 november 2017 Toelichting (non)cash verschillen Jaarverslag 2016 Beleggersmeeting 29-11-2017 Vragen en antwoorden Dividenddata

Value8 in de lift

Value8 Tech Group neemt activiteiten Get Up over Value8 is verheugd mede te delen dat zij de doorstart van liftenspecialist Get Up heeft kunnen realiseren. Value8 is al actief in …

Halfjaarcijfers Value8

Wij verwijzen naar de halfjaarcijferpagina

Mededeling Value8

Value8 heeft kennisgenomen van de briefwisseling tussen VEB en Mazars. Mazars heeft aangegeven in haar brief van 15 september jl. niet in te gaan op de situatie bij Value8 vanwege …

Beursbelangen Value8 in eerste halfjaar 2017 in waarde gestegen

Value8 deelt mede dat de beursgenoteerde belangen in het eerste halfjaar 2017 per saldo in waarde zijn gestegen ten opzichte van ultimo 2016. In de onderstaande tabel is de koersontwikkeling …

Mededelingen Value8

Value8 houdt vandaag, 28 juni 2017, haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dat kader wordt de volgende informatie verstrekt. Streven spoedige afronding jaarrekening Allereerst heeft Value8 op 15 mei jl. …

Value8 solide in eerste kwartaal

Value8 heeft in het eerste kwartaal 2017 solide gepresteerd. Dankzij de stappen die in 2016 zijn gezet, is het accent binnen de groep, naast zakelijke dienstverlening, nadrukkelijker op de sector …

Value8 investeert in duurzaam Ceradis

Ceradis versterkt managementteam Value8 NV deelt mede dat het belang in Ceradis door aanvullende investeringen is vergroot van 59 procent naar circa 68 procent. Value8 ondersteunt Ceradis in de verdere …

Toelichting en aanvulling

Hedenochtend is in enkele media bericht over de resultaten van Value8. Een aantal van die berichten bevat onjuistheden. Van belang is dat: de cijfers die nu zijn gepubliceerd en zijn opgenomen …