Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Value8 vergroot haar belang in Skysource naar 100%

Value8 maakt bekend dat zij haar belang in Skysource (cloudservice provider) vergroot van 46 naar 100 procent. De dienstverlening van Skysource strekt zich uit van outsourcing van de complete IT-infrastructuur …

Q3 2022: Value8 zet outperformance door

Value8 heeft in het derde kwartaal – ondanks het negatieve beursklimaat – relatief goed gepresteerd. Gecorrigeerd voor het in juli uitgekeerde dividend (17 eurocent per aandeel)  daalde de intrinsieke waarde …

Value8 neemt belang in ICE Interim

Value8 is verheugd te kunnen meedelen dat zij een belang heeft genomen van 70 procent in ICE Interim. Het voornemen bestaat om ICE  Interim in te brengen in het eveneens …

Morefield Group investeert in Kersten Groep

Overeenstemming Value8 en Morefield Value8 en Morefield zijn verheugd te kunnen meedelen dat overeenstemming is bereikt over de overname door Morefield van Value8-deelneming Kersten. Morefield heeft aan de voorgenomen investering …

Kersten (Value8) neemt WmoSolutions over

Kersten Hulpmiddelen – een deelneming van Value8 – is verheugd mede te kunnen delen dat gisteren (31 augustus) hulpmiddelenleverancier WmoSolutions is overgenomen. WmoSolutions levert en onderhoudt revalidatiehulpmiddelen exclusief voor de …

Outperformance Value8 in eerste halfjaar

Ondanks het gure beursklimaat heeft Value8 in het eerste helft van 2022 relatief goed gepresteerd. Ten opzichte van medio 2021 is de intrinsieke waarde gecorrigeerd voor dividend met 0,53 euro per …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren (dinsdag 28 juni 2022) is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Op de vergadering was 70,9 procent …

Goede performance Value8 in eerste kwartaal 2022

Het doet ons genoegen u het eerste kwartaalbericht 2022 van Value8 toe te sturen. De intrinsieke waarde van het aandeel Value8 is sinds de start in 2008 gestegen van 0,41 …

Mededeling

Value8 en Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak in hoger beroep te stoppen. In goed onderling overleg is, in afwijking van de eerder gewezen uitspraak door de rechtbank, gekomen tot …

Mededeling

Value8 deelt mee dat de oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni 2022 en de agendastukken op de website www.value8.com zijn geplaatst.

Value8 publiceert jaarverslag

In aanvulling op de persberichten van 14 en 24 maart jl. deelt Value8 mede dat het jaarverslag 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. Inhoudelijk zijn …

Value8 betaalt kwartaaldividend op cumprefs 

Value8 deelt mede dat het dividend op de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) over het eerste kwartaal is vastgesteld op 0,075 euro. Met ingang van 19 april 2022 noteren de …

Mededeling Value8

Value8 is verheugd mee te delen dat de beslissing van de FSMA in de Sucraf-zaak van 6 oktober 2020 (boeteoplegging) door de Belgische rechter in hoger beroep (Marktenhof) is vernietigd. …

Value8 publiceert Jaarbericht 2021

Kersten groeit verder Value8 deelt mede dat het jaarbericht 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. In het jaarbericht wordt onder meer aandacht besteed aan de …

Jaarcijfers Value8 2021

Met genoegen informeren wij u over de resultaten van Value8 in het boekjaar 2021. In 2021 werd een winst behaald van 18,4 miljoen euro en steeg de intrinsieke waarde per …

Januari-bericht

Geachte aandeelhouder, geachte relatie, Wij zijn verheugd u hierbij het Januari-bericht van Value8 te kunnen sturen. In dit bericht wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van Value8 in het afgelopen …

Value8 keert 8,75 eurocent kwartaaldividend uit

Value8 keert een kwartaaldividend uit van 8,75 eurocent op de cumulatief preferente aandelen Value8 (ISIN: NL0015118803). Dat betreft het dividend over het vierde kwartaal 2021. In 2021 is op deze …

Value8 neemt meerderheid in AA Circular

Mogelijke inbreng in Cumulex Investeringsmaatschappij Value8 deelt mede dat zij een belang heeft genomen van 65 procent in AA Circular B.V., dat actief is in amovatie, sloop en recycling voor …

Kersten Hulpmiddelen neemt Bert Stevens Orthesebouw over

Value8 verheugd over verdere groei Kersten Kersten Hulpmiddelen – een deelneming van Value8 – is verheugd bekend te kunnen maken dat zij gisteren (30 november 2021) de overname van Bert …

Value8 doorbreekt grens 100 miljoen euro

Bijgevoegd vindt u de Value8 aandeelhoudersbrief van 25 november 2021, die tevens geldt als trading update over het derde kwartaal 2021. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de investeringsportefeuille …