Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Voortaan kwartaaldividend op 5% cumprefs Value8

Jaardividend 0,3125 euro per cumpref Op de beurs van Euronext Amsterdam zijn twee soorten Value8-aandelen genoteerd: de gewone aandelen (aandelen B, ticker: VALUE) en de cumulatief preferente aandelen (aandelen C, …

Kersten Hulpmiddelen neemt FullMobility over

Value8 verheugd over verdere groei Kersten Hulpmiddelenleverancier Kersten en Kersten-aandeelhouder Value8 zijn verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van 1 april 2021 FullMobility deel zal gaan uitmaken van de …

Jaarcijfers 2019/2020 – Value8 bestaat 12,5 jaar

Geachte aandeelhouder, geachte relatie, Het doet ons genoegen u de bijgevoegde Aandeelhoudersbrief te kunnen aanbieden. Het bericht bevat de jaarcijfers van Value8 over het verlengde boekjaar 2019/2020, waarin de intrinsieke …

Aandeelhoudersbrief 17 maart 2021

Graag verwijzen wij naar de bijgevoegde aandeelhoudersbrief over verkoop van (het grootste deel van) ons belang in Neways. Aandeelhoudersbrief 17 maart 2021

Mededeling

In aansluiting op het persbericht van 25 februari jl. deelt Value8 mede dat het jaarbericht over het kalenderjaar 2020 op de website (www.value8.com) is geplaatst.

Intrinsieke waarde Value8 stijgt 13,7 procent

Value8 heeft in 2020, ondanks Corona, goed gepresteerd. Voor de elfde keer in twaalf jaar heeft Value8 een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel weten te realiseren. De intrinsieke …

Nieuwjaarstoespraak 2021

Bijgesloten de schriftelijke vastlegging van de nieuwjaarstoespraak van Peter Paul de Vries, CEO van Value8. Value8 heeft in 2020 – ondanks Corona – goed gepresteerd. In de nieuwjaarstoespraak wordt teruggeblikt …

Mededeling

Value8 deelt mede dat zij haar aandelenbelang in Novisource NV heeft verkocht aan Morefield Group NV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het persbericht van Morefield, dat als bijlage is …

Value8 vergroot belang in Ctac

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in het in Den Bosch gevestigde ICT bedrijf Ctac heeft vergroot. Begin april 2020 werd een belang van 10 …

Aandeelhoudersbrief 21 oktober 2020

Investeringsmaatschappij Value8 heeft de positieve trend van het eerste halfjaar in het derde kwartaal voortgezet. Die goede ontwikkeling is mede te danken aan de focus op de sectoren gezondheidszorg en …

Definitieve vaststelling kapitaaluitkering 

In dit persbericht wordt nadere informatie verschaft over de aangekondigde kapitaalvermindering (verwezen wordt naar het persbericht van 14 september jl.) en de daaraan gekoppelde kapitaaluitkering. Voorts wordt de trading update …

Mededeling

Met betrekking tot Sucraf deelt Value8 het volgende mede. De Belgische beurstoezichthouder heeft – in het kader van dematerialisatie van aandelen Sucraf die vijf jaar geleden (november 2015) plaatsvond– onderzoek …

Mededeling Value8 inzake kapitaalvermindering

In de aandeelhoudersvergadering van Value8 van 4 juni 2020 is een kapitaalvermindering voorgesteld en door de aandeelhoudersvergadering aangenomen. Het voorstel betrof de vermindering van het kapitaal van de vennootschap door …

Lichte stijging intrinsieke waarde Value8, ondanks COVID-19

Value8 N.V., de beursgenoteerde investeringsmaatschappij die investeert in private en beursgenoteerde smallcaps, heeft in de eerste helft van het kalenderjaar 2020 relatief goed gepresteerd. Value8 hanteert als belangrijkste maatstaf de …

Aandeelhoudersbrief Juni 2020

Value8 is verheugd u hierbij haar Aandeelhoudersbrief Juni 2020 aan te kunnen bieden. In deze Aandeelhoudersbrief wordt aandacht besteed aan de afronding van de doorstart van HMC door Kersten en wordt …

Kersten neemt HMC over

Doorstart binnen week geëffectueerd Op 25 mei jl. hebben Kersten en Value8 – via een persbericht – bekendgemaakt in gesprek te zijn met curatoren over de overname en doorstart van …

Value8 betaalt contant dividend en splitst preferente aandelen

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en de preferente aandelen C zullen worden uitgekeerd, en de splitsing van de preferente aandelen zal …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren, 4 juni 2020, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Van de elf geagendeerde voorstellen werden …

PAVO Zorghuizen (Value8) neemt twee vestigingen over

In de Aandeelhoudersbrief van 10 april jl. heeft Value8 meegedeeld dat PAVO Zorghuizen B.V. was opgericht. PAVO Zorghuizen richt zich op de exploitatie van woon- en zorgresidenties. Tevens werd meegedeeld …

Kersten/Value8 in gesprek over doorstart HMC

Continuïteit dienstverlening centraal Kersten Hulpmiddelen en haar aandeelhouder Value8 maken bekend in gesprek te zijn over de doorstart van HMC (Hulpmiddelencentrum), waarover op vrijdag 3 april 2020 het faillissement is …